Rechtsbijstand

Rechtsbijstand Camperverzekering

Bij het aanvragen van de camperverzekering kun je kiezen voor rechtsbijstand, waarvoor ben je dan precies verzekerd?

In het verkeer kun je terechtkomen in een ruzie of conflict, bijvoorbeeld als iemand tegen jouw camper is aangereden en de schade niet wil vergoeden. Met de uitbreiding rechtsbijstand ontvang je de benodigde juridische bijstand om de schadekosten te verhalen, meestal bij de verzekeraar van de tegenpartij.

De rechtsbijstand wordt verzorgd door de Stichting MRT Rechtsbijstand in Hoogeveen.

Je hebt recht op rechtsbijstand wanneer je privérechten of belangen in het geding zijn.

Indien je hebt gekozen voor rechtsbijstand, ben je verzekerd voor:

  1. Het verhalen van schade die is ontstaan door een verkeersongeval met de camper.
  2. Strafrechtsbijstand: Als je voor de strafrechter moet verschijnen vanwege een overtreding of misdrijf begaan met de camper. Er is geen dekking als strafvervolging kan worden voorkomen door het betalen van een boete of een afkoopsom.
  3. Rechtsbijstand in verband met inbeslagname van het rijbewijs, kentekenbewijs of camper.
  4. Juridische hulp bij een conflict over de eigendom van de camper als een ander beweert eigenaar te zijn en deze opeist. Dekking geldt alleen als je te goeder trouw bezitter bent van de camper.
  5. Contractrechtsbijstand: Bijstand voor contractuele kwesties gerelateerd aan de camper, zoals garantie, reparatie, onderhoud, stalling, of wanneer je de kopende partij bent. Bij kwesties met betrekking tot de aankoop van een gebruikte camper of reparatieovereenkomst van een gebruikte camper is er dekking alleen als er een BOVAG- of FOCWA-garantie of een gelijkwaardige garantie van toepassing is.

De vergoedingen kun je vinden in de voorwaarden (blz 17 t/m 19)

Gerelateerd:

Directe Schade Afhandeling
Roy Data