Rechtsbijstand

Bij het aanvragen van de camperverzekering kun je kiezen voor rechtsbijstand, waar ben je dan voor verzekerd?

In het verkeer kun je terechtkomen in een ruzie of conflict. Bijvoorbeeld omdat iemand tegen jouw camper is aangereden en de schade niet wil vergoeden. Met de uitbreiding rechtsbijstand ontvang je de juridische bijstand die je nodig hebt om de schadekosten te verhalen. Dit is meestal de verzekeraar van de tegenpartij.

De rechtsbijstand wordt uitgevoerd door de Stichting MRT Rechtsbijstand in Hoogeveen.

Je hebt recht op rechtsbijstand als je privé rechten of belangen in het geding zijn.

Heb je rechtsbijstand gekozen dan is het volgende verzekerd:

  • Het verhalen van schade die je hebt gehad door een verkeersongeval met de camper.
  • Strafrechtsbijstand: Als je voor de strafrechter moet verschijnen in verband met een overtreding of misdrijf, begaan met de camper. Als strafvervolging door het betalen van een boete of een afkoopsom voorkomen kan worden is er geen dekking.
  • Rechtsbijstand in verband met inbeslagname van het rijbewijs, kentekenbewijs of camper.
  • Juridische hulp bij een conflict over de eigendom van de camper als een ander beweert eigenaar te zijn van de camper en deze opeist. Er is alleen dekking als je te goeder trouw bezitter bent van de camper.
  • Contractrechtsbijstand. Bijstand voor contractuele kwesties die verband houden met de camper, betreffende: garantie, reparatie, onderhoud, stalling of als je de kopende partij bent. Als het gaat om kwesties in verband met koop van een gebruikte camper of reparatieovereenkomst van een gebruikte camper, dan is er alleen dekking als er een BOVAG of FOCWA garantie of een gelijkwaardige garantie van toepassing is.

De vergoedingen kun je vinden in de voorwaarden (blz 23 t/m 26)