Inzittenden

Wat is het verschil tussen ongevallen inzittenden en schade verzekering inzittenden?

Het grootste verschil is dat de ongevallen inzittenden een som geld (een sommenverzekering) en de schade inzittenden de werkelijke schade (schadeverzekering) uitkeert als gevolg van een ongeval. Welke dekking is dan het beste om te kiezen? De zekerheid voor inzittenden is wellicht een uitkomst.

De dekking zekerheid voor inzittenden combineert beide verzekeringen

Hoe vraag ik de dekking zekerheid voor inzittenden aan?

Deze inzittenden verzekering is een aanvullende dekking. Op de aanvraag camperverzekering kun je deze dekking aanvinken, de zekerheid voor inzittenden wordt dan meeverzekerd op de polis van de camperverzekering.

Wat is verzekerd op deze inzittendenverzekering?

Verzekerd is zaak- en personenschade van de volgende betrokken personen bij een ongeval:

  •  de inzittenden van de camper;
  •  de verzekeringnemer en de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij zich in een andere camper bevinden.
    Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden, in- of uit de camper stappen of de camper in- of uitladen of brandstof tanken of onderweg een (nood)reparatie aan de camper moeten doen.

Niet verzekerd is schade:

  • aan de camper en eventueel aangekoppeld voertuig;
  • als aangetoond wordt dat het niet dragen van gordels de schade heeft veroorzaakt of verergerd. De mate van eigen schuld heeft invloed op de vergoeding.

De vergoedingen per schadegeval zijn:

Tot maximaal € 1.000.000,- per schadegeval:

  • De zaak- en personenschade, berekend naar burgerlijk recht;
  • De schade voor nabestaanden zoals bedoeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. Is het totale schadebedrag hoger dan 1 miljoen dan vergoedt de maatschappij het bedrag per persoon naar ratio;
  • Er wordt een bedrag van € 10.000,-  per overleden inzittende vergoed.

Er is geen eigen risico van toepassing bij deze dekking.

(blz 11) Voorwaarden-Camper