Inzittenden

Wij krijgen geregeld de vraag, wat het verschil is tussen ongevallen inzittenden verzekering en schade verzekerden inzittenden. Beide verzekeringen zijn aanvullende verzekeringen die je kan aanvragen bij de camperverzekering.

De ongevallen inzittenden verzekering

is een sommenverzekering, deze aanvullende verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. De bestuurder is verzekerd maar ook de passagiers. De verzekerde sommen kun je kiezen bij het afsluiten van de camperverzekering. Wanneer keert deze verzekering uit en welke bedragen, dat kun je nalezen in de voorwaarden (blz. 29 t/m 31) voorwaarden camperverzekering

De schade verzekerden inzittenden verzekering

is een schadeverzekering, deze aanvullende verzekering vergoedt gevolgschade bij een ongeval, dit kan bijvoorbeeld letsel zijn maar ook bagage. Ook inkomensschade kan hier onder vallen, stel dat je door een ongeval niet meer, of minder kan werken, de extra kosten worden dan vergoed door de schadeverzekerden inzittenden verzekering. Ook hulp in de huishouding of kinderopvang valt hier onder. De dekking is altijd secundair, dit betekent dat je ziektekostenpolis eerst wordt aangesproken. Stel dat je fysiotherapie nodig hebt en je bent hiervoor niet (volledig) aanvullend verzekerd, de SVI keert dan de extra kosten uit. Ook hier is de bestuurder alsmede de passagiers verzekerd. Het verzekerd bedrag is 1 miljoen euro. Lees de bijzondere voorwaarden (blz. 32 t/m 33) voorwaarden camperverzekering