Hulpverlening Camper

Hulpverlening en Pechhulp

(tekst uit voorwaarden Camper Europeesche)

Uitval van uw camper

Je bent verzekerd als je camper uitvalt, buiten uw woonplaats, en u daardoor uw weg niet meer kunt vervolgen. Deze gebeurtenis is alleen verzekerd als de uitval veroorzaakt wordt door:

  • Een gebeurtenis waar u geen enkele invloed op kunt uitoefenen en waarvan u niet verwacht dat dit gaat gebeuren, ook als dit het gevolg is van eigen gebrek, of een eigen gebrek of pech.
  •  Als uw camper ouder is dan 60 maanden, is uitval door een eigen gebrek of pech alleen verzekerd als u op deze verzekering ook een dekking voor beperkt casco of allrisk heeft.
  • Uitval doordat uw camper in beslag is genomen door een buitenlandse overheid is alleen verzekerd als dit vanwege een verkeersongeval is.

Uitval van de bestuurder

U bent verzekerd als de bestuurder van uw camper uitvalt in het verzekerde gebied, maar buiten uw woonplaats, door ziekte of door een ongeval. Dit geldt alleen als:

  • de bestuurder, op advies van een arts, uw camper op dat moment en op korte termijn niet meer mag besturen;
  •  en als de overige inzittenden uw camper niet kunnen of mogen besturen, waardoor u niet verder mag of kan rijden.

Vervangende camper

Als u op basis van deze verzekering een vervangende camper huurt, geldt de hulpverlening ook voor de vervangende camper. Maar alleen als die vervangende camper zelf niet is verzekerd voor hulpverlening.

Verhuur

U bent alleen verzekerd voor verhuur van uw camper voor recreatief gebruik aan een particulier als op uw polisblad staat dat dit is meeverzekerd. De verzekering voor particulier verhuur geldt niet als u uw camper bedrijfsmatig verhuurt of voor iets anders dan recreatie gebruikt.

Aansprakelijkheid

Bent u aansprakelijk voor een schade? En eist een buitenlandse overheid voor de slachtoffers een waarborgsom (zekerheid) in ruil waarvoor wij het beslag op uw camper kunnen opheffen? Of waarmee wij u vrij kunnen krijgen? Dan schieten wij deze waarborgsom voor tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis.

Hulpverlening

Voor alle hulpverlening moet u vooraf de Europeesche Hulplijn bellen om toestemming te vragen. Is niemand in staat om de Europeesche Hulplijn te bellen? Dan vergoeden de maatschappij de schade wel. In dat geval krijgt u maximaal de vergoeding die u zou hebben gekregen als u de Europeesche Hulplijn wel had gebeld.

Hulpverlening in Nederland
Wij vergoeden binnen Nederland, maar buiten uw woonplaats de kosten van:
– vervoer van uw camper, de eventuele aanhanger en de bagage naar een adres in Nederland.
– vervoer van de verzekerden per taxi, onmiddellijk na het voorval, naar een adres in Nederland.
De hulp en het vervoer moet door SOS International zijn georganiseerd.

Vervangende camper

Maakt u een reis naar het buitenland? En valt uw camper binnen 15 dagen voor het begin van de reis uit? En is uw
camper niet binnen 2 werkdagen te repareren? Dan krijgt u een vergoeding voor de huur van een vervangende camper vanaf de geplande vertrekdatum. Maar maximaal tot de einddatum van de oorspronkelijke reis. Is uw camper in beslag genomen door de politie? Dan krijgt u alleen vervanging als u een verkeersongeval heeft gehad. Wij vergoeden maximaal € 125,- per dag tot € 1.250,- totaal.

Hulpverlening in het buitenland

Wij vergoeden de kosten van een vervangende camper tot uw camper gerepareerd is, maar maximaal tot de einddatum van uw oorspronkelijke reis. De brandstof en een eventuele ongevallen- en/of bagageverzekering voor inzittenden vergoeden we niet. Wij vergoeden maximaal € 125,- per dag tot € 1.250,-totaal.

Terugreis naar Nederland

Kiest u er voor om vanaf de plaats van de gebeurtenis naar Nederland terug te reizen? Dan vergoeden wij de kortst mogelijke route met de trein (2e klas). Is er een taxi nodig om bij het dichtstbijzijnde treinstation te komen? Dan vergoeden wij die kosten ook.

Vervoer van uw camper naar Nederland

Wij vergoeden de kosten van het door de Europeesche Hulplijn georganiseerde vervoer van uw camper, de (eventueel) aangekoppelde aanhanger en de bagage naar een adres in Nederland. Invoer of vernietiging van uw camper in het buitenland.  Wij vergoeden de kosten niet als de kosten van het vervoer of het terughalen van uw camper hoger zijn dan de dagwaarde van uw camper op dat moment. Besluiten wij daarom uw camper in het buitenland achter te laten? Dan vergoeden wij de kosten die SOS International maakt voor vernietiging van uw camper in het land waar de schade is ontstaan.

Vervangende onderdelen

Wij vergoeden de kosten die de Europeesche Hulplijn maakt voor het nasturen van vervangende onderdelen om
uw camper weer te laten rijden. De onderdelen mogen niet op korte termijn op de plek zelf verkrijgbaar zijn. De kosten voor de onderdelen zelf, douaneheffingen en eventuele retourvracht vergoeden wij niet. U kunt uw bestelling van de onderdelen niet annuleren.

Extra verblijfskosten

Is het mogelijk om uw camper binnen twee dagen te repareren of klaar te maken voor uw reis? Dan vergoeden wij:  de extra verblijfskosten. Dat zijn de kosten die u maakt als u langer moet blijven. Wij vergoeden deze kosten tot het moment waarop uw camper weer te gebruiken is maar niet langer dan de einddatum van de oorspronkelijke reis. Wij vergoeden per persoon maximaal € 125,- per dag voor maximaal 10 dagen.

Bergen en stallen

Wij vergoeden de extra kosten voor het bergen, bewaken, stallen en vervoeren van uw camper naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf. Wij vergoeden maximaal € 1.250,- per gebeurtenis. Deze kosten worden alleen vergoed als deze door SOS International zijn georganiseerd.

Uitval van de aanhanger

Valt uw aanhanger uit? Dan heeft u recht op dezelfde hulpverlening en vergoedingen als voor de uitval van uw
camper. Met uitzondering van de vergoeding voor de kosten van het vervoer van u en andere passagiers per
trein (2e klas). De vergoeding voor huur van een vervangende aanhangwagen is maximaal € 50,- per dag
en € 1.000,- totaal.

Uitval van de bestuurder

Maakt u een reis naar het buitenland met uw camper? En valt de bestuurder uit, maar uw camper niet? Dan vergoeden wij de kosten van een vervangende bestuurder om uw camper (met aanhangwagen), de bagage en de verzekerden terug te rijden naar een adres in Nederland. Wij vergoeden – naast de kosten van organisatie door SOS International – alleen het loon en de reis- en verblijfkosten van de vervangende bestuurder. U kunt zich ook via de kortst mogelijke route naar uw reisbestemming laten rijden. De reisbestemming moet dan wel binnen het verzekeringsgebied zijn.

Telefoonkosten

U krijgt de kosten voor telefoongesprekken met de Europeesche Hulplijn volledig vergoed. Overige noodzakelijk
gemaakte telefoonkosten die met de verzekerde gebeurtenis te maken hebben vergoeden wij tot maximaal € 100,- per gebeurtenis.

voorwaarden camperverzekering