Inzittenden

Wij krijgen geregeld de vraag, wat het verschil is tussen ongevallen inzittenden verzekering en schade verzekerden inzittenden. Beide dekkingen zijn gecombineerd in de camperverzekering. Wij noemen dit Zekerheid voor inzittenden.

Je kunt de dekking, Zekerheid voor inzittenden, kiezen als je de camperverzekering aanvraagt.

Verzekerd is zaak- en personenschade van de volgende personen bij een ongeval:

  •  de inzittenden van de camper;
  •  de verzekeringnemer en de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij zich in een andere camper bevinden.
    Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden, in- of uit de camper stappen of de camper in- of uitladen of brandstof tanken of onderweg een (nood)reparatie aan de camper verrichten.

Niet verzekerd is schade:

  • aan de camper en evt. aangekoppeld voertuig;
  • als aangetoond wordt dat het niet dragen van de veiligheidsriemen de schade heeft veroorzaakt of verergerd. De mate van eigen schuld heeft invloed op de vergoeding.

Vergoedingen

Tot maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis:

  •  de zaak- en personenschade, berekend naar burgerlijk recht;
  • de schade voor nabestaanden zoals bedoeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. Is het totale schadebedrag hoger dan € 1.000.000,-, dan vergoedt de maatschappij het bedrag per persoon naar verhouding.
    Verder wordt er een bedrag van € 10.000,-:  per overleden inzittende vergoed.

Je hebt geen eigen risico bij deze dekking

(blz 22-23) voorwaarden Camperverzekering