Inzittenden

Mensen vragen vaak wat het verschil is tussen ongevallen inzittenden verzekering en schade verzekerden inzittenden. Het grootste verschil is dat de ongevallen inzittenden een som geld uitkeert (sommenverzekering) en de schade inzittenden de werkelijke schade uitkeert als gevolg van een ongeval. Welke dekking is het beste en welke kies je dan?

Met de Zekerheid van inzittenden van de camperverzekering heb je beide dekkingen gecombineerd.

Hoe vraag ik Zekerheid voor inzittenden aan?

Zekerheid voor inzittenden, is een aanvullende dekking, je kunt deze dekking kiezen bij het aanvragen van de camperverzekering.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is zaak- en personenschade van de volgende personen bij een ongeval:

  •  de inzittenden van de camper;
  •  de verzekeringnemer en de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij zich in een andere camper bevinden.
    Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden, in- of uit de camper stappen of de camper in- of uitladen of brandstof tanken of onderweg een (nood)reparatie aan de camper verrichten.

Niet verzekerd is schade:

  • aan de camper en evt. aangekoppeld voertuig;
  • als aangetoond wordt dat het niet dragen van de veiligheidsriemen de schade heeft veroorzaakt of verergerd. De mate van eigen schuld heeft invloed op de vergoeding.

Vergoedingen

Tot maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis:

  • De zaak- en personenschade, berekend naar burgerlijk recht;
  • De schade voor nabestaanden zoals bedoeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. Is het totale schadebedrag hoger dan € 1.000.000,-, dan vergoedt de maatschappij het bedrag per persoon naar ratio.
    Er wordt een bedrag van € 10.000,-:  per overleden inzittende vergoed.

Er is geen eigen risico van toepassing bij deze dekking.

(blz 11) Voorwaarden-Camper