Hulpverlening Camper

Hulpverlening camper, wat is verzekerd?

Uitval van de camper

Hulpverlening is gedekt als de camper door een schade ongeval of schadegeval stil valt, buiten je woonplaats. Bel altijd direct alarmcentrale. Zij kunnen de hulp inschakelen die jij op dat moment nodig hebt.

Uitval van de bestuurder

Je bent verzekerd als de bestuurder van de camper niet verder kan rijden in het verzekerde gebied, maar buiten je woonplaats, door ziekte of door een ongeval. Dit geldt alleen als:

  • De bestuurder, op advies van een arts, de camper op dat moment en op korte termijn niet meer mag besturen;
  • Als de overige inzittenden de camper niet kunnen of mogen besturen, waardoor je niet verder mag of kan rijden.

Hulpverlening Nederland

Voor alle hulpverlening dien je de ANWB Alarmcentrale te bellen om toestemming te vragen. Zij gaan direct regelingen treffen en je weet meteen waar je aan toe bent.

Hulpverlening Buitenland

Als verzekerde krijg de noodzakelijke kosten vergoed na een ongeval van vervoer van de camper naar de dichtstbijzijnde camper reparateur.

Terugreis naar Nederland

Moet je terug naar Nederland? De alarmcentrale komt dan met een oplossing, meestal is het zo dat de kortst mogelijke route wordt vergoed bijvoorbeeld met de trein (2e klas).

Vervoer van de camper naar Nederland

De kosten van het georganiseerde vervoer van de camper naar een adres in Nederland worden door de maatschappij geregeld als het niet mogelijk is de camper binnen 4 werkdagen te repareren. De kosten worden vergoed als de de kosten van het vervoer of het terughalen van de camper lager zijn dan de dagwaarde van de camper op dat moment. Deze dekking is alleen van toepassing bij een ongeval of een van buiten komende schade oorzaak. Pech valt hier niet onder.

Pechhulp bij Volledig Casco

Heb je WA + Volledig Casco dekking? Dan heb je pechhulp dekking. De vergoeding bij pech langs de weg in het buitenland is maximaal € 250,- per schadegebeurtenis. De reparatie zelf en de onderdelen die vervangen moeten worden komen voor eigen rekening. Onder de dekking van pechhulp valt: arbeidsloon van de hulpverlener. Vervangend vervoer en repatriëring naar Nederland valt niet onder deze pechhulp dekking.

Voorwaarden
Verzekeringskaart
Productwijzer pechhulp